درس آخر ....

برای مشاهده ادامه دروس به این سایت مراجعه کنید

http://www.POROJE.Com

 

یا روی تصویر زیر کلیک کنید :

 

 

   + رضا آجری - ٢:۳٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٩/۱٠

درس چهارم – دستورالعمل‌های کنترلی، حلقه‌ها

درس چهارم – دستورالعمل‌های کنترلی، حلقه‌ها

 

در این درس نحوه استفاده از دستورالعمل‌های کنترل حلقه در زبان C# را فرا خواهید گرفت. هدف این درس فهم و درک موارد زیر می‌باشد :

    حلقه while

  حلقه do-while    

    حلقه for

    حلقه foreach

      مطالب تکمیلی درباره دستورالعمل break

      فراگیری نحوه بکارگیری دستورالعمل continue

 

در درس قبل، نحوه ایجاد یک حلقه بسیار ساده را با استفاده از دستور goto را فرا گرفتید. در همان مطلب نیز اشاره کردیم که این روش، روش مناسبی جهت ایجاد حلقه‌ نیست. در این درس با نحوه صحیح ایجاد حلقه‌ها در زبان C# آشنا خواهید شد. اولین دستوری که با آن آشنا می‌شوید نیز دستور while است.

 

حلقه while

ابتدا به مثال زیر توجه نمایید.

using System;

 

class WhileLoop

 {

   public static void Main()

   {

     int myInt = 0;

     while (myInt < 10)

     {

      Console.Write("{0} ", myInt);

      myInt++;

     }

     Console.WriteLine();

   }

 }

مثال 1-4 که در بالا ملاحظه می‌کنید، یک حلقه while ساده را نشان می‌دهد. این حلقه با کلمه کلیدی while آغاز شده و سپس به دنبال آن یک عبارت منطقی قرار می‌گیرد و مورد بررسی قرار می‌گیرد. تمامی دستورالعمل‌های کنترلی از یک عبارت منطقی بهره می‌گیرند و این بدین معناست که ابتدا این عبارت باید بررسی شود تا مشخص شود مقدار این عبارت true است یا false. در این مثال مقدار متغیر myInt مورد بررسی قرار می‌گیرد تا چک شود آیا مقدارش از 10 کوچکتر هست یا خیر. چون در ابتدای برنامه به این متغیر مقدار صفر تخصیص داده شده است، عبارت منطقی مقدار true را باز می‌گرداند و سپس بلوک قرار گرفته بعد از عبارت منطقی مورد اجرا قرار می‌گیرد.

 

درون بلوک while ابتدا مقدار متغیر myInt در کنسول نمایش داده می‌شود و سپس یک واحد به مقدار این متغیر افزوده می‌گردد. پس از اتمام بلوک while، عبارت منطقی مجددا کنترل می‌شود و در صورتیکه این عبارت مقدار true بازگرداند، حلقه while مجدداً اجرا می‌شود. زمانیکه عبارت منطقی مقدار false برگرداند، اجرا برنامه به اولین دستور بعد از بلوک while منتقل می‌شود. در این مثال اعداد صفر تا 9 بر روی صفحه نمایش داده می‌شوند و سپس یک خط خالی چاپ شده و اجرای برنامه خاتمه می‌یابد.

حلقه بعدی که بسیار شبیه به حلقه while می‌باشد، حلقه do-while است.

 

حلقه do-while

با استفاده از دستورات break و continue تغییر می‌نماید.

ادامه در ادامه مطلب است ...

  ادامه مطلب  
   + رضا آجری - ٢:۳٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٩/۱٠

درس سوم – دستورالعمل‌های کنترلی و شرطی

درس سوم – دستورالعمل‌های کنترلی و شرطی

 

در این درس با دستورالعمل‌های کنترل و انتخاب در C# آشنا می‌شوید. هدف این درس عبارتست از :

        یادگیری دستور if

        یادگیری دستور switch

        نحوه بکارگیری دستور break در دستور switch

        درک صحیح از نحوه بکارگیری دستور goto

 

بررسی دستور if و انواع مختلف آن

در درسهای گذشته، برنامه‌هایی که مشاهده می‌کردید از چندین خط دستور تشکیل شده بودند که یکی پس از دیگری اجرا می‌شدند و سپس برنامه خاتمه می‌یافت. در این برنامه‌ها هیچ عمل تصمیم‌گیری صورت نمی‌گرفت و تنها دستورات برنامه به ترتیب اجرا می‌شدند. مطالب این درس نحوه تصمیم‌گیری در یک برنامه را به شما نشان می‌دهد.

 

اولین دستور تصمیم‌گیری که ما آنرا بررسی می‌نماییم، دستورالعمل if است. این دستور دارای سه فرم کلی : تصمیم‌گیری ساده، تصمیم‌گیری دوگانه، تصمیم‌گیری چندگانه می‌باشد.

 

مثال 1-3 – فرم‌های دستورالعمل if

using System;

 

class IfSelect

{

  public static void Main()

   {

    string myInput;

    int myInt;

    Console.Write("Please enter a number: ");

    myInput = Console.ReadLine();

    myInt = Int32.Parse(myInput);

    //تصمیم‌گیری ساده و اجرای عمل داخل دو کروشه

    if (myInt > 0)

     {

      Console.WriteLine("Your number {0} is greater than zero.", myInt);

     }

    //تصمیم‌گیری ساده و اجرای عمل بدون استفاده از دو کروشه

    if (myInt < 0)

      Console.WriteLine("Your number {0} is less than zero.", myInt);

    // تصمیم‌گیری دوگانه

    if (myInt != 0)

     {

      Console.WriteLine("Your number {0} is not equal to zero.", myInt);

     }

    else

     {

      Console.WriteLine("Your number {0} is equal to zero.", myInt);

     }

    // تصمیم‌گیری چندگانه

    if (myInt < 0 || myInt == 0)

     {

      Console.WriteLine("Your number {0} is less than or equal to zero.",  myInt);

     }

    else if (myInt > 0 && myInt <= 10)

    {

     Console.WriteLine("Your number {0} is between 1 and 10.", myInt);

    }

    else if (myInt > 10 && myInt <= 20)

    {

     Console.WriteLine("Your number {0} is between 11 and 20.", myInt);

    }

    else if (myInt > 20 && myInt <= 30)

    {

     Console.WriteLine("Your number {0} is between 21 and 30.", myInt);

    }

   else

   { 

    Console.WriteLine("Your number {0} is greater than 30.", myInt);

   }

  } //Main()پایان متد

} //IfSelectپایان کلاس 

 

ادامه در ادامه مطلب است ...

  ادامه مطلب  
   + رضا آجری - ٢:۳٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٩/۱٠

آرایه‌ها (Arrays) در سی شارپ

آرایه‌ها(Arrays)

 

یکی دیگر از انواع داده‌ای در زبان C#، آرایه‌ها (Arrays) می‌باشند. یک آرایه را به عنوان مخزنی برای نگهداری اطلاعات در نظر می‌گیریم که دارای لیستی از محلهایی است که در آنها اطلاعات ذخیره شده است و از طریق این لیست می‌توان به اطلاعات آنها دسترسی پیدا نمود. به هنگام اعلان آرایه‌ها باید نوع، اندازه و تعداد بعد آنها را نیز معین نمود.

 

مثال 4- آرایه‌ها و عملیات بر روی آنها

using System;

class Array

{

  public static void Main()

   {

     int[] myInts = { 5, 10, 15 };

     bool[][] myBools = new bool[2][];

     myBools[0] = new bool[2];

     myBools[1] = new bool[1];

     double[,] myDoubles = new double[2, 2];

     string[] myStrings = new string[3];

     Console.WriteLine("myInts[0]: {0}, myInts[1]: {1}, myInts[2]: {2}", myInts[0],

     myInts[1], myInts[2]);

    myBools[0][0] = true;

    myBools[0][1] = false;

    myBools[1][0] = true;

    Console.WriteLine("myBools[0][0]: {0}, myBools[1][0]: {1}", myBools[0][0],

    myBools[1][0]);

    myDoubles[0, 0] = 3.147;

    myDoubles[0, 1] = 7.157;

    myDoubles[1, 1] = 2.117;

    myDoubles[1, 0] = 56.00138917;

    Console.WriteLine("myDoubles[0, 0]: {0}, myDoubles[1, 0]: {1}", myDoubles[0, 0],   myDoubles[1, 0]);

    myStrings[0] = "Joe";

    myStrings[1] = "Matt";

    myStrings[2] = "Robert";

    Console.WriteLine("myStrings[0]: {0}, myStrings[1]: {1}, myStrings[2]: {2}",

    myStrings[0], myStrings[1], myStrings[2]);

   }

}

خروجی مثال 4 بصورت زیر است :

 

ادامه در ادامه مطلب است ...

  ادامه مطلب  
   + رضا آجری - ٢:۳۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٩/۱٠

درس دوم – عبارات، انواع و متغیرها در C#

در این درس به معرفی عبارات، انواع و متغیرها در زبان C# می‌پردازیم. هدف از این درس بررسی موارد زیر است :

        آشنایی با متغیرها

        فراگیری انواع(Types) ابتدایی در C#

        فراگیری و درک عبارات(Expressions) در C#

        فراگیری نوع رشته‌ای(String) در زبان C#

        فراگیری چگونگی استفاده از آرایه‌ها(Arrays) در زبان C#

 

متغیرها، به بیان بسیار ساده، مکانهایی جهت ذخیره اطلاعات هستند. شما اطلاعاتی را در یک متغیر قرار می‌دهید و از این اطلاعات بوسیله متغیر در عبارات ‍‍C# استفاده می‌نمایید. کنترل نوع اطلاعات ذخیره شده در متغیرها بوسیله تعیین کردن نوع برای هر متغیر صورت می‌پذیرد.

C# زبانی بسیار وابسته به انواع است، بطوریکه تمامی عملیاتی که بر روی داده‌ها و متغیرها در این زبان انجام می‌گیرد با دانستن نوع آن متغیر میسر می‌باشد. قوانینی نیز برای تعیین اینکه چه عملیاتی بر روی چه متغیری انجام شود نیز وجود دارد.(بسته به نوع متغیر)

 

انوع ابتدایی زبان C# شامل : یک نوع منطقی(Boolean) و سه نوع عددی اعداد صحیح(integer)، اعداد اعشاری(Floating points) و اعداد دسیمال(Decimal) می‌باشد.(به انواع Boolean از اینرو منطقی می‌گوییم که تنها دارای دو حالت منطقی صحیح(True) و یا غلط(False) می‌باشند.)

 

مثال 1 –

 

ادامه در ادامه مطلب است ...

  ادامه مطلب  
   + رضا آجری - ٢:٢٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٩/۱٠

بخش اول سی شارپ

C# #C

1.         مفاهیم اولیه زبان #C          :    فهم ساختار پایه‌ای یک برنامه در #C، آشنایی با Namespace، آشنایی با کلاس و ....

2.         متغیرها، عبارات و عملگرها  :  آشنایی با متغیرها، آشنایی با انواع پیش فرض زبان، آشنایی با عبارات، آشنایی با رشته‌ها، آشنایی با آرایه‌ها و ....

3.         دستورالعمل‌های کنترلی - شرطی : آشنایی با دستور if ، آشنایی با دستور switch و break ، آشنایی با دستور goto و ....

4.         دستورالعمل‌های کنترلی - حلقه‌ها : آشنایی کلی با حلقه‌ها - حلقه while - حلقه do while - حلقه for و foreach و ....

5.         متدها : ساختار یک متد، انواع متدها، ایجاد نمونه جدید از اشیاء، انواع پارامترهای متد، فراخوانی متد، آشنایی با کلمه کلیدی this و ....

6.         Namespaces : آشنایی با

ادامه در ادامه مطلب است ...

  ادامه مطلب  
   + رضا آجری - ٢:٠۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٩/۱٠