بخش اول سی شارپ

Namespace - هدایتگر using - هدایتگر alias - اعضای یک Namespace و ....

7.         کلاسها : درک کاملتر کلاسها، سازنده و تخریب کننده در کلاسها ، اعضای کلاس و ....

8.         ارث‌بری کلاسها : پیاده‌سازی کلاس پایه ، کلاسهای مشتق شده، مقدار دهی کلاس پایه، فراخوانی اعضای کلاس پایه، پنهان سازی اعضای کلاس

9.         چند ریختی Polymorphism : آشنایی با مفهوم چند ریختی، متد‌های مجازی، Override کردن متدها، استفاده از چندریختی در برنامه‌ها و ....

10.       ویژگیها (Properties) : موارد استفاده، پیاده‌سازی و ایجاد property، ایجاد property های فقط خواندنی و فقط نوشتنی و ....

11.       اندیکسر (Indexer) : پیاده‌سازی اندیکسر، سرریزی اندیکسر، اندیکسرهای چند پارامتری، نکات پیشرفته درباره اندیکسرها و ....

12.       ساختارها (Structures) : ساختار چیست؟، پیاده‌سازی و استفاده از یک ساختار، تفاوت ساختار و کلاس و ....

13.       واسطها و رابطها (Interfaces) : مفهوم کلی واسطها، تعریف یک واسط، استفاده از interface، پیاده‌سازی ارث‌بری در واسطها و ....

14.       رخداد (Event) و delegate : درک مفهوم delegate، رخداد چیست؟ پیاده‌سازی رخدادها و delegate ها و ....

15.       Exception Handling : درک مفهوم استثناء و چگونگی برخورد با آن، بررسی بلوکهای try/catch برای مقابله با استثناء و بلوک finally ....

16.       صفتها (Attribute) : صفتها چه هستند و چگونه از آنها استفاده می‌کنیم، پارامترهای صفتها و انواع آنها، ساخت صفتهای شخصی و .... 

17.       انواع شمارشی (Enum) : انواع شمارشی چه هستند، چگونه تولید شده و چگونه مورد استفاده قرار می گیرند، موارد استفاده از آنها و .... 

18.       Overload کردن عملگرها : در این بحث با نحوه Overload کردن عملگرها آشنا خواهید شد.

19.          ساختمان داده‌ها در سی شارپ (1) : در این بحث با مفاهیم اولیه ساختمان داده آشنا می‌شوید. همچنین به معرفی ساختمان داده‌های مهم و رایج نظیر آرایه و لیست نیز پرداخته شده است.

 -----------------------------------------------------------------

در ساخت این وبلاگ از منابع زیر استفاده شده :

منابع :

C# Tutorial For Beginners

Author : Joe Mayo

Copyrights © 2004 Joe Mayo

www.csharp-station.com

 

Operator Overloading In C#

MSDN Library 2005

http://msdn.microsoft.com

 

Copyrights © 2004-2005 Meysam Ghazvini, Tehran, Iran

Copyrights © 2005 C# Persian (http://csharp-persian.netfirms.com)

 

به زودی سایت دیگری به فرمت ASP.Net راه اندازی می شود که حاوی مطالب همین سایت خواهد بود. آدرس این سایت http://www.csharp-persian.somee.com است. از کلیه دوستان گرامی تقاضا دارم نظرات خود را در زمینه طراحی و شکل این سایت برای من ارسال نمایند.

سایت دیگری نیز مرتبط با این سایت در دست بررسی جهت راه اندازی است. از کلیه دوستان مجددا تقاضا دارم تا مطالب و پیشنهادهای خود را در زمینه تکنولوژی Dot Net برای من ارسال نمایند تا در این سایت به امید خدا از آنها استفاده گردد. http://www.dotnet-persian.somee.com

 

/ 0 نظر / 45 بازدید